Omsorgsboliger eksempel - des.-19 bearb.
Kjeldås skole.jpg

Skole og omsorgsboliger

Vi kan tegne og prosjektere næringsbygg, tilbygg og rehabilitering etter kundens ønske. 

Ta kontakt med oss for nærmere informasjon.

 

Brødrene Katrud           Telefon: 90 12 24 37         

E-mail: post@brodrenekatrud.no          O

rgnr. 971224096